ผีถ้วยแก้ว การละเล่นอาถรรพ์

ผีถ้วยแก้ว

                   ผีถ้วยแก้ว เป็นการละเล่นโบราณอย่างหนึ่งตามความเชื่อส่วนบุคคล โดยเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญวิญญาณ หรือผีมาสถิตในถ้วยแก้ว แล้วสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ กับวิญญาณนั้นตามแต่จุดประสงค์ของผู้เล่น ผู้เล่นจะทราบคำตอบของคำถามจากการเคลื่อนที่ของถ้วยแก้วไปบนตัวอักษรที่เขียนเอาไว้บนแผ่นกระดาษ


ตำนานของ ผีถ้วยแก้ว ตามหลักพระพุทธศาสนา

                    ในคำสอนตามคำภีร์ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า จิตของมนุษย์นั้นจะทำงานอยู่ตลอดเวลา ในเวลาที่เราคิดเรื่องใด ๆ ก็ตาม จะมีกระแสจิตกระจายออกมารอบ ๆ ซึ่งทำให้ผู้ที่ทำสมาธิจนสำเร็จฌาน สมาบัติ หรือได้สำเร็จวิชา “เจโตปริยญาณ” (หยั่งรู้วาระจิต) จะสามารถรับรู้กระแสความคิดของคนทุกคนได้

                     ซึ่งธรรมชาติของกระแสความคิดนี้มีทั้งในมนุษย์และสัตว์ทั่วไปด้วย ผู้ที่รับรู้กระแสความคิดของมนุษย์ได้นี้ นอกจากผู้ได้สำเร็จวิชาเจโตปริยญาณแล้ว ก็ยังมีพวกเทพ เทวดา ต่าง ๆ ด้วย รวมไปถึงพวกวิญญาณทั้งหลาย ที่ยังเร่ร่อนอยู่ในมิติที่ละเอียด ซึ่งตาของมนุษย์ธรรมดาจะไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งพวกเหล่านี้จะสามารถรับรู้กระแสความคิดของมนุษย์ได้เช่นกัน

                     ก่อนเริ่มเล่นผีถ้วยแก้ว จะต้องมีการอัญเชิญวิญญาณเข้ามาในถ้วยแก้วเสียก่อน โดยผู้ที่เล่นจะต้องตั้งจิตเป็นสมาธิ เอานิ้วชี้แตะไว้บนถ้วยแก้วที่คว่ำลง จากนั้นผู้เล่นจะตั้งคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับวิญญาณที่สถิตอยู่ในแก้ว และจะสามารถรู้คำตอบได้จากการเคลื่อนที่ของถ้วยแก้วไปบนกระดานที่มีตัวอักษรต่าง ๆ วรรณยุกต์ รวมถึงตัวเลข และมีตำแหน่งที่ใช้สำหรับพักก่อนจะอัญเชิญวิญญาณเข้ามาสิง ซึ่งวิญญาณจะบังคับถ้วยแก้วให้เดินไปตามตัวอักษรแต่ละตัว แล้วผสมกันจนออกมาเป็นคำที่ได้ความหมาย

ผีถ้วยแก้ว 2

อุปกรณ์การเล่นผีถ้วยแก้ว

– กระดาษขาวสำหรับเขียนตารางตัวอักษร
– ถ้วยแก้วขนาดเล็ก
– ธูป เทียน
– เครื่องเซ็น

วิธีเล่นผีถ้วยแก้ว

– จุดธูปเชิญวิญญาณ
– นำถ้วยแก้วใส่ควันธูปและปิดให้สนิท นำมาคว่ำลงบนแผ่นกระดาษ
– ตั้งจิตอธิฐานและสมาธิให้แน่วแน่
– ใช้นิ้วแตะขอบถ้วยแก้วเพียงเบา ๆ
– ถามไถ่และดูการขยับ เคลื่อนไหวของถ้วยยแก้ว
– พูดคุยและถามไถ่
– เชิญวิญญาณออกจากถ้วย

ข้อควรระวัง

                     การเล่นผีถ้วยแก้วพึงระวังและสำเหนียกอยู่เสมอว่า เมื่อตัดสินใจที่จะเล่นสื่อสารกับวิญญาณบางสิ่งที่มองไม่เห็นตัวแล้วนั้นต้องระมัดระวังให้ดี ผู้เล่นควรจะ เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีและมีจิตแน่วแน่ในการที่จะเรียนรู้และสื่อสารอย่างบริสุทธิ์ใจอย่าให้ถ้วยแก้วเปิดก่อนจบการเล่น

                      เพราะเชื่อถือกันว่าวิญญาณจะ อยู่ในถ้วยแก้วนั้นจนกว่าจะจบการเล่นทั้งนี้และทั้งนั้นเมื่อวิญญาณที่ออกจากถ้วยแก้วไปแล้วอาจมีใจอยากติดต่อสื่อสารกลับมาบ้างหรืออาจมีมิตรใจที่ไป เยี่ยมเยือนเพื่อนสนิทที่ร่วมคุยร่วงสนทนานั้นบ้าง ผู้เล่นก็ควรจะเตรียมพร้อมและทำใจเพราะของอย่างนี้มันแล้วแต่กรณี

                      ส่วนข้อห้ามของการเล่น ผีถ้วยแก้วตามความเชื่อที่ผู้เล่นต้องระวังให้มากคือ ถ้วยแก้วที่ใช้นั้นจะต้อง อยู่ในลักษณะที่คว่ำไว้ตลอด และในระหว่างที่เล่นห้ามยกนิ้วออกจากแก้วโดยเด็ดขาด เพราะถือเป็นการลบหลู่วิญญาณ ซึ่งอาจจะทำ ให้ผู้เล่นคนนั้นถูกวิญญาณทำร้ายหรือเข้าสิงได้  โดยก่อนที่จะถึงเวลาสมควรที่จะเลิกเล่น วิญญาณนั้นจะเคลื่อนไปยังตัวอักษรที่รวมกันแล้วได้เป็นคำที่แสดงการทักทาย เช่น “สวัสดี” หรือ “ลาก่อน”  ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์แล้วมักจะมีคำอธิบายว่า การที่ถ้วยแก้วเคลื่อนที่ได้เองนั้น เป็นผลมาจากสภาพจิตใจและจิตใต้สำนึกของผู้เล่น ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นผู้เคลื่อนถ้วยแก้วเอง

เครดิตภาพ 

https://www.ch3thailand.com/news/drama/10761

https://www.sanook.com/horoscope/59513/

บทความที่คุณอาจสนใจ ผีตาโขน ผีตามคน